closeלהורדהיותר מהר ונוח לגלוש באפליקציה שלנו
התמיסה מותאמת במיוחד למכונות קפה ומיועדת לשמירה על איכות הקפה, חיי מכונה ארוכים יותר ושיפור צריכת החשמל.
בגלל ריבוי האבנית במים בישראל, חובה להשתמש אחת לשלושה חודשים בתמיסה להסרת אבנית המיוחדת של "אספרסו קלאב".
התמיסה מותאמת למים בישראל ושומרת על תפקודה התקין של מכונת האספרסו. פעולה זו תשמור על איכות קפה גבוהה, תבטיח חיי מכונה ארוכים יותר, תצמצם את הסיכוי לתקלות בה ואת צריכת החשמל שלה.
תדירות הסרת האבנית מהמכונה תלויה אף בתדירות השימוש ובקשיות המים, לכן בשימוש השוטף בה מומלץ להשתמש במים מסוננים.
* בקבוק תמיסה מספיק לניקוי של המכונה שמתבצע כל שלושה חודשים.

msg