closeלהורדהיותר מהר ונוח לגלוש באפליקציה שלנו
מכלול הקצפה חלופי למכונת OneTouch הכולל: מיכל חלב, צינורית סיליקון לשאיבת חלב, מכסה למיכל וראש הקצפה לפעולת קיטור השואב את החלב מהמיכל ומוזג לכוס.
מכלול חלופי זה מתאים למי שנתקל בבעיית הקצפה עקב בלאי או שבר במיכל הקיים ו/או למי שמעוניין להשתמש בשתי יחידות במקביל כאשר אחת נמצאת בתהליך שטיפה והשניה במכונה, או כאשר מיכל אחד במקרר עם חלב והשני במדיח.
msg