closeלהורדהיותר מהר ונוח לגלוש באפליקציה שלנו

מיחזור קפסולות

אספרסו קלאב תומכת בסביבה ירוקה

פשוט ליהנות מקפה תוך הקפדה על איכות הסביבה

שינויים גדולים מתחילים בפעולות קטנות ופשוטות, המאמץ לשיפור איכות הסביבה,
זהו מאמץ משותף שלכל אחד ואחת מאיתנו יש אינטרס מובהק לקחת בו חלק.


לפניכם מספר פעולות שאוהבי הקפה יכולים לנקוט ולתרום לשיפור איכות הסביבה:


הפרידו את הקפה מהפילטר, גוף ומכסה הקפסולה העליון
הסירו עם סכין את מכסה הקפסולה העליון
השליכו מסננים, גוף ומכסה הקפסולה לפח האשפה הכתום המיועד למיחזור אריזות
שימוש בגרגירי הקפה כחומר דישון בגינה, ערוגות פרחים ובמכלי גידול,
ניתן לזרוק את גרגירי הקפה בפח המיועד לפסולת אורגנית


title_image_url
promo
msg